Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. De overeenkomst is strikt persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan derden.

2. Bij gevaarlijke weersomstandigheden zoals sneeuw, ijzel, onweer, storm of extreme hitte kan een training worden afgelast.

3. De deelnemer is verplicht fysiek onbehagen, extreme vermoeidheid of blessures te melden voorafgaand van de training aan de instructeur. Ook indien zulks tijdens de les ontstaat dit tijdens de les te melden aan de instructeur.

4. Deelname aan een bootcamp training geschiedt geheel op eigen risico. Riverland Sports is niet aansprakelijk voor blessures of ander lichamelijke schade opgelopen tijdens of ten gevolge van een training.

5. Bootcamp is de naam van de training die gegeven wordt door Riverland Sports. Riverland Sports staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 66802415

6. Trainingadviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

7. Riverland Sports is niet aansprakelijk voor schade en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook, ontstaan of in verband met de door Riverland Sports georganiseerde activiteiten.

8. Riverland Sports behoud zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelnamen aan de training.

9. Een bootcamp training is intensief en blessure gevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelnamen aan een training. Indien je gezondheidsklachten of ernstig overgewicht, of indien je andere klachten hebt waardoor je twijfelt aan deelname aan een training, adviseren we je om eerst advies in te winnen bij een arts.

10. Inschrijven voor een proefles voor een van de trainingen van Riverland Sports dient uitsluitend te gebeuren op de website www.riverlandsports.nl of stuur een email naar info@riverlandsports.nl